آرشیو برچسب های: میوه

حکایت ها و داستانهای مدیریتی – قسمت ۲ – تحلیلگران صنعت

حکایت ها و داستانهای مدیریتی – قسمت ۲ درخت الماس ژنرال در باغ قدم می‌زد . او درختان ، میوه ها و محیط باغ را بررسی کرد . پس از مدتی به باغبان همراهش گفت : کاشت درختان الماس را باید زودتر شروع کنی . باغبان گفت : چشم قربان ، ولی… ولی درخت الماس […]

gift