آرشیو برچسب های: فروش بیشتر

سمینار “روش های فروش بیشتر در کسادی بازار”

در جامعه کنونی دیگر روش های فروش قدیمی اصلا موثر نیست. مشتریان آگاه‌ تر و پیچید‌ه‌ تر شده‌اند ، رقابت بسیار شدید شده و فروشندگانی که به دنبال روش های افزایش فروش می باشند باید با راهکار های فروش بیشتر در این شرایط بازار آشنا باشند تا بتوانند فروش موفقی داشته باشند سرعت پیشرفت علم و […]

gift