آرشیو برچسب های: درخت

حکایت ها و داستانهای مدیریتی – قسمت ۲ – تحلیلگران صنعت

حکایت ها و داستانهای مدیریتی – قسمت ۲ درخت الماس ژنرال در باغ قدم می‌زد . او درختان ، میوه ها و محیط باغ را بررسی کرد . پس از مدتی به باغبان همراهش گفت : کاشت درختان الماس را باید زودتر شروع کنی . باغبان گفت : چشم قربان ، ولی… ولی درخت الماس […]

حکایت ها و داستانهای مدیریتی-قسمت ۱

حکایت ها و داستانهای مدیریتی-قسمت ۱ چک ۵۰۰ هزار دلاری چک ۵۰۰ هزار دلاری روی نیمکتی در پارک نشسته بود و سرش را بین دستانش گرفته بود و به این فکر می‌کرد که آیا می‌تواند شرکتش را از ورشکستگی نجات دهد یا نه. بدهی شرکت خیلی زیاد شده بود و راهی برای بیرون آمدن از […]

gift