آرشیو برچسب های: آموزش ارتباط موثر

ارتباط موثر و مهارتهای ارتباطی (بخش ۲) | تحلیلگران صنعت

ارتباط موثر و مهارتهای ارتباطی (بخش ۲) | تحلیلگران صنعت مهارت شماره ۲ در ارتباط موثر : به سیگنال های غیر کلامی توجه کنید طرز نگاه کردن، گوش دادن، حرکات و واکنش های شما می­تواند حستان را به دیگران منتقل کند. ارتباط غیر کلامی یا زبان بدن، شامل علائم چهره، حرکات بدن، ارتباط چشمی، تغییر […]

gift